จุดเปลี่ยนประเทศไทย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ผู้เยี่ยมชม: 721