ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖,๐๐๐ซีซี(แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)