จ้างก่อสร้างที่แปรงฟันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณสระหลวง ถึงนานายสมศักดิ์ แก้วสง่า หมู่ที่๕ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่๓ ถึงหมู่ที่๑ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖,๐๐๐ซีซี(แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)