กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

corruption Forums สอบถามปัญหา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2558
  สมเกียรติ
  Guest

  ทราบมาว่า ทางศพด.อบต.วังจั่น ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบอนุบัตรให้กับบัณทิตน้อย ปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ไม่มีการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เด็กและผู้ปกครองส่วนใหญ่ อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้ อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร แล้วทางผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ

  • This topic was modified 6 months ago by admin.
  #2644
  admin
  Keymaster

  ต้องขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับน้องๆเด็กปฐมวัย ที่จะจบการศึกษาประจำปี 2563 ทางกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้กำหนดจะดำเนินการในวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่จะถึงนี้ พร้อมเตรียมงาน มอบหมายหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (โควิด 19) ที่กำลังเป็นอยู่ในช่วงนี้ ทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องสั่งการโดยตรงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ห้ามจัดให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมใดๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเด็ดขาด ทำให้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่วางแผนไว้ต้องถูกระงับไปโดยปริยาย หว้งว่าท่านคงเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.