รถบรรทุกขยะ

corruption Forums สอบถามปัญหา รถบรรทุกขยะ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #2907
  ปกรณ์
  Guest

  ทราบมาว่าทาง อบต.วังจั่น จะซื้อรถบรรทุกขยะ แต่ผ่านมาหลายเดือนแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ซื้อครับ

  #2909
  admin
  Keymaster

  อบต.วังจั่น ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ (งานพัสดุ กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำเรื่องจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว โดยการจัดซื้อรถบรรทุกขยะดังกล่าวนั้น มีผู้ยื่นเสนอราคาบางราย ขอยื่นข้อร้องเรียนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อฯ โดย อบต.วังจั่น ได้จัดส่งข้อร้องเรียนนั้นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง พิจารณาวินิจฉัยต่อไป ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาแล้วและให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ตามเอกสารดังนี้ https://www.wangjun.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%93/
  ซึ่งขณะนี้ อบต.วังจั่น กำลังดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดหมายว่าน่าจะเรียบร้อยด้วยดี และจะได้รถยนต์บรรทุกขยะมาใช้งาน ประมาณปลายปี 2564 นี้ครับ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.