กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นั้นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียด ดังนี้

เอกสารที่สแกน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *