องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 ช่วง 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 29 รวมบันทึก ประกาศ รายงานข้อมูลเชิงสถิ