องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

คุยกับ

นายกน้ำค้าง

ดิฉันนางน้ำค้าง  พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ