ต้อนรับนายอำเภอตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง ออกตรวจเยียมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บริเวณวัดคลองสายบัว หมู่ 7 ตำบลวังจั่น  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *