ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน

รถขยะ อบต.วังจั่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *