ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาเหล็กตะแกรง หมู่ที่ 4 – 5

3. ประกาศซ่อมตะแกรงเหล็ก ม.4-5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *