ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2564