ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (3)