ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564