ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคันคลอง บริเวณนานายนาค ปาร์มวงศ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2654 (จ้างซ่อมแซมถนนเลียบคันคลอง)