ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนานายบุญยอด บุญลือลัน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง)