ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายสวาท ฝักบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายสวาท ฝักบัว หมู่ที่ ๕