ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 2