ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าฉนวน ถึงบริเวณถนน รพช. ไปหนองไผ่ ตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าฉนวน