ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๒๕๖๕