ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เก็บขยะมูลฝอย