ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ 23 ธันวา 2564