ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ ตำบลวังจั่น เดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เก็บขยะมูลฝอย มกราคม 30 ธันวาคม