ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวนโดย ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27