ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30