ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑ เส้นที่ ๑ บริเวณบ้านนายเฉลียง สีนวน ถึงบ้านนายสุรพล สุทธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31