ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น 34