ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑ เส้นที่ ๒ บริเวณบ้านนางอ่อนศรี คำวงษา ถึงบ้านนายสนิท สีนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก