องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามเอกสารประกาศ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา อ