ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามเอกสารประกาศ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *