ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาศ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่