ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณบ้านนายธงชัย ปากคีบทอง ถึงนานายประยงค์ ทองดี หมู่ที่ ๒ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมไหล่ทาง