ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนานายนิพนธ์ จรรยา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนานายนิพนธ์ จรรยา หมู่ที่ ๕