ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น โดยมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *