เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดประชุมประชาคม เรื่องสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ (วัสดุคอนกรีตเดิม) เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง ม.3 – ม.1 ณ วัดวังกระเบียน ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มีประชาชนในพื้นที่ ม.1 เข้าร่วมประชุม