ประวัติ อบต.วังจั่น

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

IMG_0056

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ตำบลวังจั่นเดิมขึ้นอยู่กับตำบลถลุงเหล็ก ต่อมาปี 2524 ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นตำบลวังจั่น คำว่า “วัง” หมายถึงวังของคลองน้ำลึก และมีต้นไม้ริมคลอง ชื่อ “ไม้จั่น” ชาวบ้านจึงนำมาตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “วังจั่น”

รวมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น