เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางพรนิภา  ชอบดี ผู้อำนวยการกองคลัง และนายอนุชา  แสงก่ำ หัวหน้าสำนักปลัด ตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน