ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน

2.-ยกเลิกประกาศสอบราคา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *