รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน กรุงเทพฯ  

2 thoughts on “รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี””

  1. พริ้มพราว

    เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้านร่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ ให้เด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย ขอชื่นชม ผู้บริหาร คณะครู ทุกท่าน นักเรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ฝึกซ้อมอำนวยความสะดวก ในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะ อยากให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะ

    1. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและคำชื่นชมของท่าน ศพด.วังจั่น จะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนที่ท่านให้โอกาส ศพด.แห่งนี้จัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของท่าน ต่อไป

Leave a Comment