รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยคลิปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน กรุงเทพฯ  

2 thoughts on “รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดี””

  1. พริ้มพราว

    เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้านร่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมความสามารถของเด็กๆ ให้เด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย ขอชื่นชม ผู้บริหาร คณะครู ทุกท่าน นักเรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ฝึกซ้อมอำนวยความสะดวก ในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะ อยากให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะ

    1. อบต.วังจั่น โดยนางน้ำค้าง พลายละหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีนโยบายที่จะส่งเสริมความสามารถของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกระดับ ให้มีความสามารถหลายๆด้าน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆให้เท่าทันกับยุคสมัยอยู่เสมอครับ ขอให้ได้โปรดติดตามและเป็นกำลังใจให้เด็กๆตลอดไปด้วยนะครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *