รับสมัครพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *