องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (ช่วง 6 เดือนแรก) ตามรายละเอียดดังนี้

O16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ