สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

023-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพั