สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

023-3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพั