ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังจั่น

ข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.วังจั่น

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้ง อบต.2564

วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

เลือกตั้ง อบต.

เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
จำนวนผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น
จำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น