โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นร่วมกับเทศบาลตำบลโคกสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิก สภา อบต.วังจั่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลวังจั่น เข้าร่วมโครงการ

1 thought on “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *