เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจั่น โดยมีผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯกันอย่างพร้อมเพรียง