ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผู้บริหารองค์การฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผู้บริหารองค์การ อบต. วังจั่น  โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานคณะกรรมการฯ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *