ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณบ้านนางเย็นตา ศรีหาพล ถึงสระน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณบ้านนางเย็นตา ศรีหาพล ถึงสระน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค การจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ที่ โครงการจัดงานวันผู็สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค การจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ที่ โครงการจัดงานวันผู็สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม 2566 – เดือนมีนาคม 2566)

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม 2566 – เดือนมีนาคม 2566)