รายงานการประชุมสภาฯ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ประจำปี พ.ศ.2563

ประจำปี พ.ศ.2564

ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน