สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และ กำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และ กำจัดขยะมูลฝอย เขตพื้นที่ตำบลวังจั่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเวที โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำเวที โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง