Full 1
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
Full 1
Full 2
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
ร่วมแต่งชุดไทยงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
Full 2
Full 3
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อบต.วังจั่นเคลื่อนที่พบประชาชน
Full 3
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน-2563_๒๐๐๗๐๘_14

ตำบลน่าอยู่

บ้านเรือนในตำบลเป็นระเบียบเรียบร้อย การวางผังเมือง การวางระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองรับความเจริญเติบโตของตำบล

ส่งเสริมประชาธิปไตย_๒๐๑๐๑๔_0

ชุมชนมีความเข็มแข็ง

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาในพื้นที่ รับความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของตำบล

ผู้ประกอบกิจการอาหาร_๒๐๐๘๒๗_6

พัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้ประชากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การมีบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

19115

จัดการมีประสิทธิภาพ

การกําหนดแนวทางการพัฒนา ด้วยความเห็นร่วมกันว่า การบริหารจัดการในพื้นที่ต้องเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เลือกข่าวสารที่ท่านต้องการทราบ

ดิฉันน้ำค้าง  พลายละหารจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลวังจั่น
น้ำค้าง พลายละหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
087-9704010

เจตจำนงค์สุจริต
ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

No gift policy

"งดให้ งดรับ"

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน 98.85 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : AA

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดำเนินการแจกชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565   ผู้เยี่ยมชม: 9...

อ่านต่อ

กิจกรรม/โครงการ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม: 14 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

ประกาศและเอกสสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เยี่ยมชม: 10 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย) (ปรับปรุงร่าง TOR)

ผู้เยี่ยมชม: 10 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

covid2
covid1
covid3
previous arrow
next arrow
Shadow

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ที่สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ติดแล้วจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า

เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

 

แบบประเมิน ความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นสำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน-2563_๒๐๐๗๐๘_14

บริการของเรา

พวกเราคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา 

เยี่ยมชม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น

รับสมัครเรียน ศพด.วังจั่น

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.วังจั่นได้ที่นี่ โดยทันที

คลิปน่าสนใจ

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

: ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอที่เผยแพร่

บริการข้อมูล/แจ้งร้องเรียน/หนังสือราชการ/บริการ E-Service

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

ส่วนติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

9/2 หมู่ 4 ต.วังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

โทรศัพท์/โทรสาร

0-3670-6600

อีเมลแอดเดรส

sarabun@wangjun.go.th

ติดต่อ อบต.วังจั่น

ท่านสามารถติดต่อ อบต.วังจั่น ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ส่งข้อความ

Social Network